देव में भगवान सूर्यदेव हमेशा आपको तेज प्रदान करें

ऊँ खखोल्काय शान्ताय करणत्रयहेतवे। 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे।।
त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योती रसोमृत्तम्।
भूर्भुव: स्वस्त्वमोङ्कार: सर्वो रुद्र:सनातन:।


भगवान सूर्यदेव हमेशा आपको तेज प्रदान करें।


ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः